W tym roku zakochałem się w ALOESIE - co to sprawiło sprawdź - tutaj

Regulamin Sklepu

### Warunki Ogólne

1. Podmiotem prowadzącym sklep internetowy Zielony Słoń (dalej: Sklep) działający pod adresem www.zielony-slon.com jest Zielony Słoń Grzegorz Sobkowiak ul. Solec 56/10, NIP 9542270203

2. Sklep prowadzi sprzedaż produktów ogrodniczych oraz żywych roślin dla odbiorców detalicznych i hurtowych.

3. Ceny towarów oferowanych w Sklepie są podane w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami brutto). Na całkowity koszt zamówienia składa się cena towaru oraz koszt wysyłki.

4. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe zarówno dla podmiotów posiadających zarejestrowane konto użytkownika Sklepu, jak i dla podmiotów nie posiadających takiego konta (dalej: Użytkownicy).

5. Warunkiem umożliwiającym korzystanie ze Sklepu jest dokonanie przez Użytkownika akceptacji postanowień niniejszego regulaminu podczas rejestracji konta lub podczas składania zamówienia. Brak akceptacji regulaminu powoduje niemożliwość korzystania ze Sklepu.

6. Podczas rejestracji konta Użytkownik jest proszony o podanie następujących danych:

a) login
b) hasło
c) imię i nazwisko
d) adres
e) adres e-mail
f) numer telefonu
g) numer NIP (w przypadku przedsiębiorców)

7. Podane przez Użytkownika dane są wykorzystywane do realizacji składanych zamówień. Użytkownik ma prawo do wglądu, modyfikacji lub usunięcia danych w każdym czasie, w tym celu powinien skontaktować się za Sklepem na adres e-mail grzegorz@zielony-slon.com

8. Sklep chroni prywatność swoich Użytkowników i przetwarza ich dane wyłącznie w związku z prowadzoną działalnością, w szczególności nie udostępnia ich danych innym podmiotom poza przypadkami wynikającymi z przepisów prawa.

9. Sklep zapewnia odpowiednie środki ochrony danych Użytkowników.

10. Użytkownik składa zamówienie wypełniając udostępniony przez Sklep formularz zamówienia. Użytkownicy niezarejestrowani podają w treści formularza dane, o których mowa w ust. 6 lit. c-g

11. Użytkownik otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia na podany adres mailowy.

12. Każde zamówienie od nowego Użytkownika jest weryfikowane telefonicznie a warunki i czas dostawy określane w rozmowie telefonicznej w ciągu 48 h dni od daty złożenia zamówienia (dotyczy dni roboczych).

13. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Sklep informuje o tym Użytkownika. w takim przypadku Użytkownik może zrezygnować z zamówienia, wybrać towar zastępczy lub po uzgodnieniu ze sklepem wstrzymać realizacje zamówienia do czasu gdy jego realizacja będzie możliwa.

14. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień. Sklep wystawia faktury VAT pod warunkiem zaznaczenia tej opcji w formularzu zamówienia.

15. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia. Dostępne opcje to
a) dostawa kurierem
b) odbiór osobisty

16. Koszty przesyłki są pokrywane przez nabywcę zgodnie z cennikiem podanym w formularzu zamówienia.

17. Czas realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych (czas liczony po telefonicznej weryfikacji zamówienia), w innym wypadku klient jest indywidualnie powiadamiany o terminie dostawy. Niektóre produkty są dostarczane w dłuższym terminie - terminy dostaw podane są przy każdym produkcie.

18. Sklep oferuje następujące możliwości zapłaty za zamówione towary:
a) przelew na rachunek bankowy
b) za pomocą firmy rozliczeniowej – akceptacja kart płatniczych

19. Sklep dokłada najwyższej staranności aby oferowane towary były najwyższej jakości oraz nie były wadliwe. Sklep udziela na oferowane konsumentom towary rękojmi na zasadach ogólnych.

20. W przypadku gdy towary są nabywane przez przedsiębiorców, zastosowanie mają następujące zasady udzielania rękojmi:
a) Sklep odpowiada z tytułu rękojmi jeżeli wada ujawniła się w terminie 1 roku od daty zakupu towarów,
b) nie stosuje się domniemania występowania wady rzeczy, a którym mowa w art. 556 (2) kodeksu cywilnego,
c) nie stosuje się postanowień art. 568 (1) kodeksu cywilnego.

20. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej, mailem lub telefonicznie. Prosimy aby w treści reklamacji umieścić opis wady oraz załączyć dowód zakupu. Przedsiębiorca jest zobowiązany załączyć fakturę.

21. Sklep rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, przekroczenie tego terminu nie jest tożsame z uznaniem roszczenia.

22. Towary oferowane przez Sklep mogą być objęte gwarancją producenta. Sklep udziela gwarancji na wybrane towary, o czym informuje w opisie towaru. Treść gwarancji stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Sklep nie udziela gwarancji na żywe rośliny.

23. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z zamówionym towarem. Do zachowania tego terminu wystarczy nadanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Towar wraz z dowodem zakupu oraz oświadczeniem o odstąpieniu od umowy powinien zostać przesłany na adres:

Zielony Słoń Grzegorz Sobkowiak
ul. Solec 56/10

00-382 Warszawa

Koszt zwrotu towaru ponosi Użytkownik. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

24. Wszystkie nazwy handlowe towarów są znakami towarowymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm i zostały zamieszczone wyłącznie celem identyfikacji

25. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną.

26. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu. zmiany będą zamieszczone na stronach Sklepu na 7 dni przed ich wejściem w życie.

27. Do korzystania ze Sklepu oraz jego zasobów niezbędny jest: komputer, połączenie z siecią internetową, dowolna przeglądarka internetowa (obsługująca cookies, JavaScript oraz aplety Javy i pliki flash), posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail). Za prawidłowość i konfigurację powyższych zasobów odpowiedzialny jest Użytkownik we własnym zakresie.

28. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie na jego komputerze plików „cookies” w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu).

Zielony Słoń na Instagramie